Поиск
Погода в Харькове

Путятін Валерій Петрович

Путятін Валерій Петрович - доктор технічних наук, професор
Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (України, Росії, Білорусі)

Путятин В.П.


Путятін В.П. народився 1 січня 1950 року у с. Олександрівка Ізюмського району Харківської області.

В 1967 р., після закінчення середньої школи із золотою медаллю, поступив, а в 1972 р. закінчив навчання на факультеті обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки, за фахом «електронні обчислювальні машини», кваліфікація «інженер - математик».

З 1972 до 1990 р. Путятін В.П. працював в Інституті проблем машинобудування АН УРСР у відділі математичного моделювання та оптимального проектування на посадах: молодший, старший, провідний науковий співробітник. Керував групою з оптимізації в задачах математичної фізики.

В 1990 р. Путятін В.П. створив та очолив кафедру кібернетики в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка, якою керував 20 років до 2010 р. включно. У цей час працює на посаді професора кафедри кібернетики.

Кандидатську дисертацію "Методи та алгоритми раціонального розміщення дискретних стаціонарних теплових джерел" Путятін В.П. захистив у 1977 р. за фахом «технічна кібернетика та теорія інформації».

В 1986 р. Путятін В.П. представив до захисту докторську дисертацію "Моделі та методи оптимізації процесів і параметрів технічних систем з дискретними джерелами фізичних полів", яка була виконана за двома спеціальностями: 05.13.01 – «керування в технічних системах» і 05.13.12 – «системи автоматизації проектування».

Дисертаційні роботи виконані в Інституті проблем машинобудування АН УРСР під керівництвом Лауреата державної премії, завідувача відділом математичного моделювання та оптимального проектування, члена-кореспондента НАН України Стояна Ю.Г.

Основний науковий напрямок досліджень Путятіна В.П – міждисциплінарне моделювання та оптимізація технічних систем з розподіленими параметрами, оптимізація екологічних систем, моделювання мікробіологічних об'єктів і систем, методи та засоби автоматизація міждисциплінарних досліджень.

Путятін В.П. є членом двох докторських спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: при Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (спеціальність 01.05.02 – «математичне моделювання та обчислювальні методи») та при Харківському національному університеті радіоелектроніки (спеціальність 05.13.12 – «системи автоматизації проектних робіт»). Є членом редакційної колегії журналу «Прикладна радіоелектроніка».

У 2006 р. Путятіна В.П. обрано академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки (України, Росії, Білорусі).

Він опублікував 178 наукових робіт у тому числі 2 монографії:
1. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Оптимизация технических систем с источниками физических полей. – К.: Наукова думка, 1988. – 192 с.
2. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Размещение источников физических полей.–К.: Наукова думка, 1981. – 186 с.

Учні Путятіна В.П. та його колеги, які приймають участь у розробці тематики «Міждисциплінарне моделювання та оптимізація біофізичних і технічних систем»

Працюючи у відділі математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування АН УРСР керівником групи з оптимізації в задачах математичної фізики, Путятін В.П. був науковим консультантом 10-и дисертаційних робіт: Елькіна Б.С., Максименко І.О., Чуба І.А., Соколовської О.Г., Стоянова О.Ф., Клімової Н.П., Яловкіної Е.Б., Логвиненко М.Ф., Саленкова В.Ю., Аполонського С.М.(докторська дисертація).

У Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка під керівництвом Путятіна В.П. виконали й захистили дисертаційні роботи наступні співробітники університету:

1. Мегель Ю.Е. Методы, модели и средства автоматизации биотехнологических процессов в животноводстве - докт. дис., 2004г. (специальность - 05.09.16 – «электротехнологии и электрооборудование в АПК»).

2. Стоянов А.Ф. Оптимизация назначения дискретных источников физического поля на фиксированные посадочные места - канд. дис., 1992г. (специальность - 05.13.16 – «применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях»).

3. Чуриков К.А. Математическая модель задачи оптимизации компоновочных решений при синтезе экологических и теплофизических систем с дискретными источниками - канд. дис., 2000г. (специальность - 01.05.02 – «математическое моделирование и численные методы»).

4. Шевченко С.А. Совершенствование технических средств и технологии диагностирования агрегатов сельскохозяйственной техники - канд. дис., 2004г. (специальность - 05.05.11 – «машины и средства механизации сельскохозяйственного производства»).

5. Коба К.Н. Модели и методы решения задач маршрутизации при ликвидации последствий техногенных аварий - канд. дис. 2005г. (специальность - 01.05.02 – «математическое моделирование и численные методы»).

6. Гайдусь А.Ю. Математические модели и методы решения задач оптимизации параметров промышленных источников загрязнения экосистемы. - канд. дис. 2006 г. (специальность - 01.05.02 – «математическое моделирование и численные методы»).

7. Левкин А.В. Биотехническая система лазерного деления эмбрионов в животноводстве. - канд. дис. 2007 г. (специальность - 05.11.17 – «биологические и медицинские приборы и системы»).

8. Коваленко С.Н. Математические модели и методы решения задач комбинаторной оптимизации в агротехнической системе. - канд. дис. 2008 г. (специальность - 01.05.02 – «математическое моделирование и численные методы»).

9. Элькин А.Б. Математическая модель и метод решения задачи разбиения и трассировки с учетом пространственной формы области. - канд. дис. 2008 г. (специальность - 01.05.02 – «математическое моделирование и численные методы»).

10. Фирсанов В.В. – спецтема. - канд. дис. 2011 г.

Творчі зв’язки:

1. Український інститут промислової власності «ДП УІПВ».
2. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
3. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.
4. Інститут проблем управління ім. В.А. Трапезникова РАН (м. Москва).
5. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е. Пухова НАН України.
6. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
7. Харківський національний університет радіоелектроніки.
8. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.
9. Інститут розведення та генетики тварин НААН України.
10. Інститут тваринництва НААН України.
11. Харківська державна зооветеринарна академія.

Архив новостей