Поиск
Погода в Харькове

Полученные патенты

Авторські свідотства та патенти Путятіна В.П.

1. Авт. св. № 1059584. СССР. Устройство для моделирования физических полей / Ю.М. Мацевитый, Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин. (Украина). Опубл. 07.12.83. Бюл. № 45.

2. Авт. св. № 1109767. СССР. Устройство для решения обратных задач теории поля / Ю.М. Мацевитый, Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин. (Украина). Опубл. 23.08.84. Бюл. № 31.

3. Авт. св. № 1246120. СССР. Устройство для решения обратных задач теории поля / Ю.М. Мацевитый, Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин, Б.С. Элькин. (Украина). Опубл. 23.07.86. Бюл. № 27.

4. Авт. св. № 1251122. СССР. Устройство для моделирования физических полей / Ю.М. Мацевитый, Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин. (Украина). Опубл. 15.08.86. Бюл. № 30.

5. Авт. св. № 1278900. СССР. Устройство для решения задач теплопроводности / Ю.М. Мацевитый, Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин. (Украина). Опубл. 23.12.86. Бюл. № 47.

6. Патент. № 33466 А. Україна. Пристрій для розв’язування комбінаторних задач теорії поля / В.П. Путятін, К.А. Чуріков (Україна). Опубл. 15.02.2001. Бюл.№1.

7. Патент. № 33468 А. Україна. Пристрій для розв’язання обернених задач теорії поля / В.П. Путятін, К.А. Чуріков (Україна). Опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.

8. Патент. № 47961 А. Україна. Пристрiй для оптимiзацiї маршруту при техногеннiй катастрофi / В.П. Путятiн, К.М. Коба (Україна). Опубл. 15.07.2002. Бюл. № 7.

9. Патент. № 47963 А. Україна. Пристрій для моделювання маршруту за обмеженнями зараження / В.П. Путятін, К.М. Коба (Україна). Опубл. 15.07.2002. Бюл. № 7.

10. Патент. № 47962 А. Україна. Пристрій для моделювання маршруту через регіон катастрофи / В.П. Путятін, К.М. Коба (Україна). Опубл. 15.07. 2002. Бюл. № 7.

11. Патент. № 21719 А. Україна. Спосіб визначення рухомості сперміїв сільськогосподарських тварин. / М.В. Зубец, Ю.Є. Мегель, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 30.04.1998. Бюл. № 2.

12. Патент. № 45072 А. Україна. Пристрій для визначення кількості та ваги зерен у зразку насіння / В.П. Путятін, В.О. Мунтян, О.І. Коваленко (Україна). Опубл. 15.03.2002. Бюл. № 3.

13. Патент. № 45592 А. Україна. Пристрій для визначення якості ембріонів / О.В. Верескун, Ю.Є. Мегель, В.О. Мунтян, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.04.2002. Бюл. № 4.
14. Патент. № 42456 A. Україна. Спосіб визначення якості ембріонів / О.В. Верескун, Ю.Є. Мегель, В.О. Мунтян, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.10.2001. Бюл. № 9.

15. Патент. № 43650 A. Україна. Спосіб визначення якості зразка насіння / В.П. Путятін, В.О. Мунтян, О.І. Коваленко (Україна). Опубл. 17.12.2001. Бюл. № 11.

16. Патент. № 43649 A. Україна. Спосіб підвищення якості вібросепарації насіння / В.П. Путятін, В.О. Мунтян, О.І. Коваленко, І.В. Чалий (Україна). Опубл. 17.12.2001. Бюл. № 11.

17. Патент. № 62047 А. Україна. Спосіб підвищення якості сепарації насіння за кольором зерен / В.П. Путятін, К.С. Cмеляков, В.О. Мунтян (Україна). Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12.

18. Патент. № 43648 A. Україна. Спосіб реєстрації рухомих шкідників у зразку насіння / В.П. Путятін, В.О. Мунтян, О.І. Коваленко, С.В. Ковальський. (Україна). Опубл. 17.12.2001. Бюл. № 11.

19. Патент. № 61329 А. Україна. Спосіб контролю життєздатності ембріона за динамікою його параметрів / О.В. Верескун, Ю.Є. В.О. Мунтян, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11

20. Патент. № 20967А. Україна. Спосіб одержання химер сільськогосподарських тварин / М.В. Зубец, В.П. Буркат, Ю.Є. Мегель, В.П. Путятін, А.В. Левкін (Україна). Опубл. 07.10.97. Бюл. № 1.

21. Патент. № 33816 А. Україна. Спосіб одержання монозиготних тварин / М.В. Зубец, Ю.Є. Мегель, В.П. Путятін, А.В. Левкін. (Україна). Олубл. 15.02.2001. Бюл. № 1.

22. Патент. № 61244 А. Україна. Спосіб прогнозування реалізації біопотенціалу сільгоспкультур при механізованих технологічних операціях / В.П. Путятін, В.І. Пастухов, Ю.І. Ковтун (Україна). Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11.

23. Патент. № 47901 А. Україна, МКИ А 01 В 49/00. Спосіб визначення раціонального складу агрегатів для польових робіт / В.І. Пастухов, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.07.2002. Бюл. № 7.

24. Патент. № 48638 А. Україна. Пристрій для моделювання графа агротехнологічного процесу / В.І. Пастухов, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.08.2002. Бюл. № 8.

25. Патент. № 6762. Україна. Пристрій для моделювання параметрів джерела забруднення екологічної системи / А.Ю. Гайдусь, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5.

26. Патент. № 6761. Україна. Пристрій для моделювання та оптимізації екологічної системи / А.Ю. Гайдусь, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5.

27. Патент. № 21495. Україна. Спосіб виділення допустимих елементів комбінаторних множин / С.М. Коваленко, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3.

28. Патент. № 21588. Україна. Селектор елементів комбінаторних множин / С.М. Коваленко, В.П. Путятін, І.О. Фурман (Україна). Опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3.

29. Патент. № 22314. Україна. Пристрій для комбінаторної оптимізації / С.М. Коваленко, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

30. Патент. № 22708. Україна. Пристрій для моделювання та оптимізації трас / В. П. Путятін, О. Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

31. Патент. № 22623. Україна. Пристрій для комбінаторної оптимізації розміщення об'єктів та трасування / В. П. Путятін, О. Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

32. Патент. № 39419. Україна. Пристрій для регулювання потужності лазера при сегментації ембріона. / В.П. Путятін, К.С.Смеляков, Б.С. Елькін, А.Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.02.2009. Бюл. №.4.

33. Патент. № 39418. Україна. Пристрій для визначення траєкторії сегментації ембріона. / В.П. Путятін, К.С.Смеляков, Б.С. Елькін, А. Б. Елькін (Україна). Опубл. 25.02.2009. Бюл. №.4.

34. Патент. № 43162. Україна. Пристрій для моніторингу теплового режиму агроекосистеми. / В.І. Пастухов, В.П. Путятін, Г.В. Рудницька (Україна). Опубл. 25.02.2009. Бюл. №.4.

35. Патент. № 42497. Україна. Пристрій для керування джерелом обігріву агроекосистеми. / В.І. Пастухов, В.П. Путятін, Г.В. Рудницька (Україна). Опубл. 10.07.2009. Бюл. №.13.

36. Патент. № 47954. Україна. Пристрій для пошуку раціональної траси обігріву агроекосистеми. / В.П. Путятін, Г.В. Рудницька, Б.С. Елькін, О.Б. Елькін (Україна). Опубл. 25.02.2010. Бюл. №.4.

37. Патент. № 62051. Україна. Спосіб підвищення якості лазерної сегментації ембріона. / В.П. Путятін, А.В. Левкін, А.П. Руденко, І.В. Чалий. (Україна). Опубл. 10.08.2011. Бюл. № 15.

38. Патент. № 62065. Україна. Спосіб розпізнавання стадії розвитку та параметрів ембріона. / В.П. Путятін, А.В. Левкін, К.С. Смеляков. (Україна). Опубл. 10.08.2011. Бюл. № 15.

39. Патент. № 62090. Україна. Пристрій для штучного запліднення яйцеклітин тварин / В.П. Путятін, А.В. Левкін, С. М. Коваленко. (Україна). Опубл. 10.08.2011. Бюл. № 15.

40. Патент. № 61283. Україна. Пристрій для фільтрації зображення рухомих мікробіологічних об’єктів. / В.П. Путятін, А.В. Левкін, А.П. Руденко, І.В. Чалий. (Україна). Опубл. 11.07.2011. Бюл. № 13.

41. Патент. № 62065. Україна. Спосіб автоматизації розкрою електротехнічного матеріалу. / В.П. Путятін, А.В. Левкін, П.В. Путятін. (Україна). Опубл. 26.09.2011. Бюл.№ 18.

42. Патент. № 69968. Україна. Пристрій автоматичного аварійного захисту тепломасообмінних процесів. / В.П. Путятін, О.Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.05.2012. Бюл.№ 10.

43. Патент. № 69966. Україна. Пристрій для моделювання компоновок тепломасообмінної колони пакетами насадок. / В.П. Путятін, О.Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.05.2012. Бюл.№ 10.

44. Патент. № 71428. Україна. Пристрій для підвищення точності розв’язання крайових задач / О.Ф. Кощій, В.П. Путятін. (Україна). Опубл. 10.07.2012. Бюл.№ 13.

45. Патент. № 71427. Україна. Генератор функцій для задач апроксимації / О.Ф. Кощій, В.П. Путятін. (Україна). Опубл. 10.07.2012. Бюл.№ 13.

46. Патент. №. 72120. Україна. Спосіб автоматизації оцінки точності розв’язання крайових задач / О.Ф. Кощій, В.П. Путятін. (Україна). Опубл. 10.08.2012. Бюл.№ .15.

47. Патент. № 71463. Україна. Селектор комбінацій функцій для задач апроксимації / О.Ф. Кощій, В.П. Путятін. (Україна). Опубл. 10.07.2012. Бюл.№ 13.

48. Патент. № 87570. Україна. Пристрій для моделювання ембріона, що опромінюється лазером/ В.П. Путятін, Ю.Є. Мегель, Д.А. Левкін (Україна). Опубл. 10.02.2014. Бюл.№ 3.

49. Патент. № 87678. Україна. Пристрій для моделювання дії лазера на багатошаровий мікробіологічний матеріал/ В.П. Путятін, Ю.Є. Мегель, Д.А. Левкін (Україна). Опубл. 10.02.2014. Бюл.№ 3.

50. Патент. № 87569. Україна. Спосіб аналізу теплового стану ембріона, що опромінюється лазером/ В.П. Путятін, Ю.Є. Мегель, Д.А. Левкін (Україна). Опубл. 10.02.2014. Бюл.№ 3.

Участь у роботі Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час»

1. Золота медаль у 2006 р. за патент № 33816 А. Україна. Спосіб одержання монозиготних тварин / М.В. Зубець, Ю.Є. Мегель, В.П. Путятін, А.В. Левкін. (Україна). Опубл. 15.02.2001. Бюл. № 1.

2. Срібна медаль у 2007 р. за патент № 21495. Україна. Спосіб виділення допустимих елементів комбінаторних множин / С.М. Коваленко, В.П. Путятін (Україна). Опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3.

3. Срібна медаль у 2007 р. за патент № 21588. Україна. Селектор елементів комбінаторних множин / С.М. Коваленко, В.П. Путятін, І.О. Фурман (Україна). Опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3.

4. Золота медаль у 2008 р. за патент № 22708. Україна. Пристрій для моделювання та оптимізації трас / В. П. Путятін, О. Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

5. Срібна медаль у 2008 р. за патент № 22623. Україна. Пристрій для комбінаторної оптимізації розміщення об'єктів та трасування / В. П. Путятін, О. Б. Елькін. (Україна). Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.

Архив новостей