Поиск
Погода в Харькове

Методические пособия кафедры

  Методические разработки кафедры


  2019

 1. Brief glossary of modern information technologies / Megel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Yakovenko D.N., Mikhnova O.D. - ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. - 36 с.

 2. English–Ukrainian vocab-ulary of information technologies / Megel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova O.D., Yakovenko D.N. - ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. - 24 с.

 3. Основи сучасного сайтобудування. Частина 1 / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Чалий І.В., Яковенко Д.М., Михнова О. Д. - ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. - 40 с.

 4. 2018

 5. Основні нововведеннями сучасного табличного процесора Microsoft Excel 2016 та використання його основних функцій / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Чалий І.В., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2018. - 36 с.

 6. Основи пошуку науково-економічної інформації в Інтернет / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Чалий І.В., Чала О. І. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2018. - 32 с.

 7. 2017

 8. Методичні рекомендації щодо механізму перевірки письмових робіт на плагіат / Лисиченко М.Л., Жила В.І., Левкін А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 28 с.

 9. Методичні рекомендації щодо порядку реєстрації методичних матеріалів в навчально-методичному відділі / Лисиченко М.Л., Жила В.І., Левкін А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 33 с.

 10. Контрольні завдання по роботі в середовищі MS Excel й методи їх розв'язку за курсом «Інформатика» / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Путятін В.П., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 50с.

 11. Основи роботи з ІАС "Аграрний центр-комунікація" / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Чалий І.В., Єлісєєв М.Ю., Боровик В.І. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 42 с.

 12. "Typical tricks for work in MS Excel spreadsheets." Methodical instructions for independent work for students of eurogroups of all forms of study, including foreign students from among disciplines "Information Science /Megel Y.Е., Putyatin V.P., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Chala O.I., Mikhnova O.D. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 44 с.

 13. Основи комп’ютерної безпеки Частина 1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика», «Інформаційні технології в галузі» / Мегель Ю.Е., Чалий І.В., Путятін В.П., Коваленко С.М., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 42 с.

 14. Світове сільськогосподарське виробництво та управління підприємницькою діяльністю / Левкін А.В., Левкіна Р.В., Петренко А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 28 с.

 15. Обґрунтування стратегії розвитку суб’єкта підприємництва в аграрній сфері. (метод. Видання для виконання навч.-дослід. завдання) / Левкін А.В., Левкіна Р.В., Петренко А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 24 с.

 16. Стратегія управління підприємницькою діяльністю в АПК / Левкін А.В., Левкіна Р.В., Петренко А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2017. - 24 с.

 17. 2016

 18. Preparation presentations using MS PowerPoint / Megel Y.Е., Chaly I.V., Kovalenko S.M., Mikhnova O.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 27 с.

 19. Econometrics. Compendium of lectures. Part 1 / Levkin A.V., Levkin D.A., Zavgorodniy A.I. . - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 42 с.

 20. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 1 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 24 с.

 21. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 2 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 20 с.

 22. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 3 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 12 с.

 23. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 4 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 16 с.

 24. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 5 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 20 с.

 25. Основи роботи в Microsoft Access 2003. Частина 6 / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М., Данілко І.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 12 с.

 26. Beginning Microsoft Excel 2010. Part 2 / Megel Y.Е., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova E.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 24 с.

 27. Beginning Microsoft Excel 2010. Part 3 /Megel Y.Е., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova E.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 28 с.

 28. Beginning Microsoft Excel 2010. Part 4 / Megel Y.Е., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova E.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 12 с.

 29. Training presentation by MS PowerPoint / Megel Y.Е., Danylko I.V., Chaly I.V., Kovalenko S.M., Mikhnova O.D., Chala O. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 20 с.

 30. Using Microsoft Word 2010. Part 4 / Mehel Y.E., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova O.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2016. - 16 с.

 31. 2015

 32. Econometrics / Levkin A.V., Levkin D.A., Zavgorodniy A.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 40 с.

 33. Web-programming basics and databases in food and farming industry / Мегель Ю.Є., Міхнова О.Д., Коваленко С.М., Чалий І.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 27 с.

 34. Biginning Microsoft Excel 2010. Part 1 / Mehel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova O.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 28 с.

 35. Using Microsoft Word 2010. Part 1 / Mehel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova O.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 26 с.

 36. Розв’язання транспортних задач в середовищі Microsoft Excel. Частина 1 / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Чалий І.В., Коваленко С.М., Міхнова О.Д. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 24 с.

 37. Web-programming basics and databases in food and farming industry / Megel Y.Е., Chaly I.V., Kovalenko S.M., Mikhnova O.D., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2015. - 28 с.

 38. 2014

 39. Основы работы в Microsoft Access 2003.Часть 4 / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2014. - 16 с.

 40. Основы работы в Microsoft Access 2003.Часть 5 / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.Н. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2014. - 20 с.

 41. Brief glossary of modern information technologies / Mehel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Yakovenko D.N., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2014. - 36 с.

 42. English–Ukrainian vocabulary of information technologies / Mehel Y.E., Danylko I.V., Kovalenko S.M., Chaly I.V., Mikhnova O.D., Yakovenko D.N., Chala O.I. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2014. - 24 с.

 43. Решение транспортных задач в среде Microsoft Excel / Мегель Ю.Е., Путятин В.П., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2014. - 52 с.

 44. Теоретичні аспекти запровадження модульного контролю у вищіх навчальних закладах аграрного спрямування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / В. І. Жила, Ю. Є. Мегель, Р. В. Левкіна, А. В. Левкін ; ХНТУСГ ім. П. Василенка. - Харків : [б. в.], 2014. - 23 с.

 45. 2013

 46. Створення власного сайту на безкоштовних інтернет-сервісах. Частина 1: Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерні мережі, телекомунікації та інформаційна безпека» для студентів всіх форм навчання / Мегель Ю.Є., Данілко І.В., Коваленко С.М., Чалий І.В., Чала О.І. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 20 с.

 47. Решение расширенных транспортных задач в среде MS Excel / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Данілко І.В., Чалий І.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 28 с.

 48. Контрольные задание задания и методы их решения по курсу «Прикладная математика» / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Данілко І.В., Чалий І.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 20 с.

 49. Контрольные задание задания и методы их решения по курсу «Оптимизационные методы и модели» / Мегель Ю.Є., Путятін В.П., Коваленко С.М., Данілко І.В., Чалий І.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 20 с.

 50. Міжнародний трансфер технологій / Левкіна Р.В., Левкін А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 24 с.

 51. Світове сільськогосподарське виробництво / Левкіна Р.В., Нікітіна О.М., Левкін А.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2013. - 30 с.

 52. Математичні моделі функціонування економіко-виробничих і технічних систем та метод їх дослідження./ Мегель Ю.Є., Руденко А.П., Данілко І.В., Коваленко С.М. - Харків: Міськдрук, 2013. - 386 с.

 53. 2012

 54. Информационные системы в экономике. Часть 3 / Мегель Ю.Е., Путятін В.П., Данилко И.В., Коваленко С.Н., Гайдусь А.Ю., Цуканов В.Ю., Чалый И.В. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 16 с.

 55. Организация антивирусной защиты компьютера с помощью Microsoft Security Essentials / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данілко І.В. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 16 с.

 56. Основы работы с программами-архиваторами /Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данілко І.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 16 с.

 57. Подготовка презентаций с помощью MS PowerPoint /Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 20 с.

 58. Операційна система Windows XP. Частина 1 /Мегель Ю.Е., Гайдусь А.Ю., Коваленко С.М., Леуненко О.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 26 с.

 59. Операційна система Windows XP. Частина 2 /Мегель Ю.Е., Гайдусь А.Ю., Коваленко С.М., Леуненко О.В. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 21 с.

 60. Общие сведения о Microsoft Access 2003 / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 22 с.

 61. Формирование связей и отображение данных БД / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 16 с.

 62. Основы обработки данных в Microsoft Access / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 11 с.

 63. Организация доступа к информации в БД / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 20 с.

 64. Автоматизация обработки данных БД с помощью макросов / Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Коваленко С.Н., Данилко И.В., Цуканов В.Ю., Яковенко Д.М. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 10 с.

 65. Прикладна математика для студентів технічних спеціальностей / Левкін А.В., Левкін Д.А., Путятін В.П. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 56 с.

 66. Завдання для самостійного вивчення дисципліни прикладна математика / Левкін А.В., Путятін В.П. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 20 с.

 67. Математичне моделювання технологічних процесів / Левкін А.В., Путятін В.П. - ХНТУСХ им. П.Василенко, 2012. - 20 с.
 68. 2011


 69. Кащеев Л. Б., Коваленко С.В., Коваленко С.Н. Информатика. Основы визуального программирования: Учеб. пособие. — Харьков: Веста, 2011.— 192 с.

 70. Транспортна задача і методи її розв'язання. Частина 1. /Мегель Ю.Є., Руденко А.П., Левкін А.В., Коваленко С.М., Данілко І.В.– Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2011. – 40 с.

 71. Транспортна задача і методи її розв'язання. Частина 2. /Мегель Ю.Є., Руденко А.П., Коваленко С.М., Данілко І.В.– Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2011. – 48 с.

 72. Использование текстового процессора MS Word для ввода и обработки информации. Часть 1. / Мегель Ю.Е., Путятин В.П., Руденко А.П., Данилко И.В., Коваленко С.Н. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2011. - 46 с.

 73. Использование текстового процессора MS Word для ввода и обработки информации Часть 2. / Мегель Ю.Е., Путятин В.П., Руденко А.П., Данилко И.В., Коваленко С.Н. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2011. - 48 с.

 74. 2010


 75. Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Лабораторний практикум. Частина 2 (навчальний посібник + CD) / Лютинський В.Л., Пастухов В.І., Харченко С.О., Чалий І.В. - Харків: ХНТУСГ. - 368с.

 76. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення навчально-методичної літератури/Жила В.І., Левкін А.В., Левкіна Р.В., Булгакова В.І., Постольна В.В.– Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2010. – 56 с.

 77. Информационные системы в экономике. Часть 2 /Мегель Ю.Е., Пилипенко Н.С. Данилко И.В., Коваленко С.Н. и др. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2010. - 25 с.

 78. Информационные системы в экономике. Часть 1 /Мегель Ю.Е., Пилипенко Н.С. Данилко И.В., Коваленко С.Н. и др. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2010. - 27 с.

 79. Основы применения среды Delphi для решения задач математического программирования. Часть 1 /Мегель Ю.Е., Путятин В.П., Пилипенко Н.С. и др. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2010. - 24 с.

 80. Основы применения среды Delphi для решения задач математического программирования. Часть 2 /Мегель Ю.Е., Путятин В.П., Пилипенко Н.С. и др. - Харьков: ХНТУСХ им. П.Василенко, 2010. - 26 с.

  2009


 81. Лабораторные работы по операционной системе Windows XP/Мегель Ю.E., Гайдусь А.Ю., Коваленко С.Н., Левкин А.В.– Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2009. – 55 с.

  2008


 82. Лабораторний практикум для вивчення Turbo Pascal 7.0 / Путятін В.П., Мегель Ю.Є., Пилипенко М.С., Коваленко С.М. та ін.– Харків: ХНТУСГ ім.П.Василенка, 2008. – 38 с.

 83. Математичне програмування. Методичні вказівки / Путятин В.П., Руденко А.П., Левкін А.В. та ін. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2008. – 27 с.

 84. Прикладна математика. Методичні рекомендації / Путятин В.П., Руденко А.П., Левкін А.В. та ін. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2008. – 27 с.

  2007


 85. Локальные компьютерные сети. Методические указания к проведению лабораторных работ / Путятин В.П., Мегель Ю.Е., Чалый И.В., Левкин А.В., Коваленко С.Н., Коваленко С.В. – Харьков: ХНТУСХ им. Петра Василенко. – 2007. – 44 с.

 86. Короткий тлумачний словник з термінів, що використовуються в сучасних мережних технологіях та телекомунікаціях Методичні вказівки / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М. та ін. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2007. – 23 с.

 87. Лабораторный практикум для изучения текстового процессора Microsoft Word (часть 1). Методические указания / Путятин В.П., Гайдусь А. Ю., Цуканов В.Ю., Коваленко С.В. и др. – Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2007. – 42 с.

 88. Лабораторный практикум для изучения текстового процессора Microsoft Word (часть 2). Методические указания / Путятин В.П., Гайдусь А. Ю., Цуканов В.Ю. и др. – Харьков: ХНТУСХ им. П. Василенко, 2007. – 46 с.

 89. Цілочисельні задачі лінійного програмування. Методичні вказівки / Путятин В.П., Руденко А.П., Левкін А.В. та ін. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2007. – 19 с.

 90. Спряжені (двоїстні) задачі лінійного програмування . Методичні вказівки / Путятин В.П., Руденко А.П., Левкін А.В. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2007. – 31 с.

 91. Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу "Локальные компьютерные сети" тема „Общение в локальной сети с помощью программы NetMeeting” для студентов стационара и заочной формы обучения [Электронный ресурс] : методические указания / авт.-сост. В. П. Путятин, Ю. Е. Мегель, И. В. Чалый, А. В. Левкин, С. Н. Коваленко, С. В. Коваленко. - Х. : ХНТУСХ, 2007. - 29 с.

 92. Прикладна математика: методичні рекомендації та завдання щодо виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей / авт.-уклад. В. П. Путятін, Р. В. Левкіна, А. П. Руденко, А. В. Левкін. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - 21 с.

 93. 2006


 94. Короткий тлумачний словник з сучасних інформаційних технологій. Методичні вказівки / Мегель Ю.Є., Чалий І.В., Коваленко С.М. та ін.– Харків: ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2006. – 36 с.

 95. Методичні вказівки до проведення ігрового заняття на тему: "Принцип роботи з комплексним бізнес-документом в робочій групі" для студентів стаціонару та заочної форми навчання [Електронний ресурс] : методические указания / авт.-уклад. І. В. Чалий, авт.-уклад. С. М. Коваленко. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - 21 с.

 96. Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу "Локальные компьютерные сети" для студентов стационара и заочной формы обучения [Электронный ресурс] : методические указания / авт.-сост. В. П. Путятин, Ю. Е. Мегель, И. В. Чалый, А. В. Левкин, С. Н. Коваленко, С. В. Коваленко. - Х. : ХНТУСХ, 2006. - 45 с.

 97. 2005


 98. Чалый И.В., Цуканов В.Ю., Коваленко С.М., Коваленко С.В., Коваленко С.В. Лабораторный практикум для изучения текстового процессора Microsoft Word (часть 2) Методичні вказівки. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2005. – 46 с.<.a>

 99. Лабораторний практикум для вивчення табличного процесору Microsoft Excel (частина 1). Методичні вказівки / В.П. Путятін, І.В. Чалий, В.Ю. Цуканов, та ін. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2005. – 44 с.: іл., табл.

 100. Лабораторний практикум для вивчення табличного процесору Microsoft Excel (частина 2). Методичні вказівки / В.П. Путятін, І.В. Чалий, В.Ю. Цуканов, та ін. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2005. – 40 с.: іл., табл.

  2004

 101. Чалый И.В., Цуканов В.Ю., Коваленко С.М., Коваленко С.В. Лабораторный практикум для изучения текстового процессора Microsoft Word (часть 1). Методичні вказівки. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2004. – 42 с.
Архив новостей