Поиск

Інформаційне повідомлення про практику 2017

Шановний студенту!

Повідомляємо Вам, що згідно змін до графіку освітнього процесу на 2016-2017 навчальний рік для студентів денної форми навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів ННІ БМ проведення навчальної практики „Інформатика та комп'ютерна техніка” тривалістю 4 тижні відбудеться з 30 січня по 24 лютого.

Практика буде проведена за дистанційною формою навчання кафедрою кібернетики. Особисті завдання для Вас та необхідні додаткові матеріали для їх виконання будуть розміщені на сайті кафедри http://cyber.khntusg.com.ua/ у підрозділі Практика, починаючи з 30 січня 2017 року.

Програмою практики передбачено виконання наступних особистих завдань.

І. Комплексна робота над текстовим документом.

II. Базові навички роботи у сучасних електронних таблицях.

ІІІ. Деякі питання використання інформаційних ресурсів Internet при роботі за фахом.

Керівниками практики по групах будуть наступні викладачі кафедри кібернетики.

п/п

Група

Науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ відповідального викладача

Особиста електронна адреса

1

21-МН

д.т.н., проф Мегель Юрій Євгенович

megel_ye@mail.ru

2

23-ЕП/ОА

к.т.н., доцент Цуканов В.Ю.

tzukanov.vitaly@yandex.ru

3

22-МНа

к.т.н., доцент Чалий І.В.

IVChaly@mail.ru

4

24-ЕП,ОАа

к.т.н., доцент Коваленко С.М.

svetkovalenko@gmail.com

Загальне керівництво практикою здійснює к.т.н., доцент Цуканов В.Ю.

Звертаємо Вашу увагу, що бажано за всіма питаннями звертатися використовуючи, або електронну пошту кафедри кібернетики agrocybernetic@gmail.com, або гостьову книгу на сайті кафедри. По всіх організаційно-адміністративних питаннях треба звертатися до керівника практики вашої групи, вказуючи його ПІБ в електронному листі на електронну пошту кафедри кібернетики.

З питаннями, пов'язаними з особистим завданням І звертатися до к.т.н., доцента Чалого Ігоря Вільовича або к.т.н., доцента Цуканова Віталія Юрійовича; з особистим завданням ІІ до к.т.н., доцента Коваленко Світлани Миколаївни; з особистим завданням ІІІ до к.т.н., доцента Чалого І.В.

Особисті контакти викладачів використовувати у виняткових випадках.

Архив новостей