Поиск
Погода в Харькове

Інформаційне повідомлення про практику 2018-2019 навчального року

Шановний студенте!

Повідомляємо Вам, що згідно змін до графіку освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік для студентів денної форми навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів ННІ БМ проведення навчальної практики „Інформатика та комп'ютерна техніка” тривалістю 3 тижні відбудеться з 28 січня по 15 лютого.

Практика буде проведена за дистанційною формою навчання кафедрою кібернетики. Особисті завдання для Вас та необхідні додаткові матеріали для їх виконання будуть розміщені на сайті кафедри http://cyber.khntusg.com.ua/ у підрозділі Практика, починаючи з 28 січня 2018 року.

Програмою практики передбачено виконання наступних особистих завдань.

І. Комплексна робота над текстовим документом.

II. Базові навички роботи у сучасних електронних таблицях.

ІІІ. Деякі питання використання інформаційних ресурсів Internet при роботі за фахом.

Керівниками практики по групах будуть наступні викладачі кафедри кібернетики.

п/п

Група

Науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ відповідального викладача

Особиста електронна адреса

1

21-МН

д.т.н., проф Мегель Юрій Євгенович

megelye@gmail.com

3

24-ОА

д.т.н., проф. Путятін В.П.

agrocybernetic@gmail.com

3

23-МН

к.т.н., доцент Чалий І.В.

ivchaly@gmail.com

4

22-МН

к.т.н., доцент Коваленко С.М.

svetkovalenko@gmail.com

Загальне керівництво практикою здійснює к.т.н., доцент Чалий І.В.

Звертаємо Вашу увагу, що бажано за всіма питаннями звертатися використовуючи, або електронну пошту кафедри кібернетики agrocybernetic@gmail.com, або гостьову книгу на сайті кафедри. По всіх організаційно-адміністративних питаннях треба звертатися до керівника практики вашої групи, вказуючи його ПІБ в електронному листі на електронну пошту кафедри кібернетики.

З питаннями, пов'язаними з особистим завданням І звертатися до к.т.н., доцента Чалого Ігоря Вільовича; з особистим завданням ІІ до к.т.н., доцента Коваленко Світлани Миколаївни; з особистим завданням ІІІ до к.т.н., доцента Чалого І.В.

Особисті контакти викладачів використовувати у виняткових випадках.

Архив новостей