Поиск
Погода в Харькове

Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра кібернетики є однією з провідних загальноосвітніх кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Викладачі кафедри навчають студентів всіх навчально-наукових інститутів ХНТУСГ, а також студентів факультету факультету підготовки іноземних громадян всього більше ніж по 20 дисциплінах.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

Основною дисципліною циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, яка викладається в усіх ННІ ХНТУСГ, є беззаперечно інформатика. Це початкова (базова) дисципліна комп'ютерної освіти студента. Від ії засвоєння багато в чому залежить успішність подальшого засвоєння ним знань та умінь, так чи інакше, пов’язаних з сучасними інформаційними технологіями. Тому колектив кафедри приділяє їй постійну значну увагу. Загальний контроль і відповідальність за викладання інформатики на загальноінженерних факультетах покладено на заступника завідуючого кафедри, ії ветерана к.т.н., доцента Чалого Ігора Вільовича. Він проводить значну учбово-методичну роботу. Підготував робочі програми, лекційний матеріал, навчально-методичні матеріали з дисциплін: “Обчислювальна техніка та програмування”, “Інформатика”, “АСУ ТП”, “Інформаційні системи і технології в менеджменті”, "Комп’ютерні мережі та телекомунікації" та деякі інші.

З 1999 року активно впроваджує в навчальний процес нові методи та форми навчання. Вони пов'язані з використанням спеціальних інтерактивних програм для вивчення різних розділів сучасних інформаційних технологій та спрямовані на розвиток самостійної роботи студентів.

Другою дуже важливою дисципліною, що викладає кафедра, є “Математичне моделювання”, яке відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Одними із основних наукових напрямків кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання різних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Це якраз той щасливий випадок, коли знання студентам несуть визнані фахівці в даній галузі таки, як академік Путятін В.П. та доцент Левкін А.В.

Артур Володимирович Левкін працює на кафедрі з 1992 года. Автор понад 70 наукових робіт, 10 патентів, 40 методичних посібників. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни:"Математичне моделювання", "Дослідження операцій", "Прикладна математика", "Моделювання технологічних процесів на ПК".

І все ж останнім часом основне навантаження і найбільша кількість різноманітних дисциплін викладається кафедрою для студентів ННІ Бізнесу і менеджменту. Загальне керівництво цим напрямком роботи здійснює завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Мегель Юрій Євгенович.

Мегель Ю.Є. працює на кафедрі практично з моменту її створення. У 1988р. він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук У 2004 році Юрій Євгенович захистив докторську дисертацію, а через рік отримав диплом професора ВАК. Він автор понад 200 наукових робіт, 13 патентів та 6 авторських свідотств, 30 учбово-методичних робіт, на винаходи, 7 підручників. Нагороджений дипломами, грамотами і медалями за винахідницьку діяльність. Підготував 5 кандидатів та одного доктора тухнічних наук.

З 2002 року на кафедрі працює учениця професора Путятина В.П. Коваленко Світлана Миколаївна. В 2008 году захистила кандидатську дисертацію на тему "Математичні моделі і методи рішення задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі".

З 2008 року на кафедрі працює учениця професора Мегеля Ю.Є. доцент Данилко Інна Віталіївна.

Велику допомогу в усіх питаннях оказують викладачам кафедри її лаборантський склад: завідуючий лабораторією Нищий Володимир Вікторович старший лаборант Попова Євгенія Андріївна.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

312

Комп'ютерні класи кафедри кібернетики

Основними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів, оптимізація екологічних систем, моделювання біологічних і біотехнічних систем і процесів, біокібернетичні засоби медичної електроніки. За роки існування на кафедрі було підготовлено 17 кандидатів наук и 2 доктори наук.

Співробітники кафедри є авторами більше ніж 400 наукових робіт, 120 методичних посібників, 7 підручників и більше ніж 60 патентів на винаходи.

Слід зазначити, що на кафедрі існує таке неформальне положення: кожна дисертаційна робота повинна базуватися на двох – трьох патентах на винаходи. Особливо слід відзначити винаходи, які призначені для моніторингу та керуванню динамічними процесами у агроекологічних системах.

Дев’ять патентів на винаходи у різні роки відзначені золотими та срібними медалями на Міжнародному салоні винаходів та нових технологій.

Дипломи кафедри кібернетики

За показниками винахідницької діяльності кафедра займає одне з перших місць в університеті. Без зайвої скромності можна сказати, що кафедра кібернетики з такою науковою проблематикою - єдина серед аграрних вищих навчальних закладів України, і впевнено дивиться у своє майбутнє.

Архив новостей