Поиск
Погода в Харькове

Практика 2018-2019 навчального року

Роз'яснення до особистих завдань.

Розділ I. Завдання з набору тексту у середовищі Microsoft Word.

Спочатку скачайте папку зі своїм варіантом завдання. Папка з завданнями знаходиться у заархівованому вигляді. Для доступу до завдання скористуйтеся однією з програм-архіваторів. Наприклад, 7-zip, яку можна скачати тут

Варіант № 1
Варіант № 2
Варіант № 3
Варіант № 4
Варіант № 5
Варіант № 6
Варіант № 7
Варіант № 8
Варіант № 9
Варіант № 10
Варіант № 11
Варіант № 12
Варіант № 13
Варіант № 14
Варіант № 15
Варіант № 16
Варіант № 17
Варіант № 18
Варіант № 19
Варіант № 20
Варіант № 21
Варіант № 22
Варіант № 23
Варіант № 24
Варіант № 25
Варіант № 26
Варіант № 27
Варіант № 28
Варіант № 29
Варіант № 30
Варіант № 31
Варіант № 32
Варіант № 33
Варіант № 34
Варіант № 35
Варіант № 36
Варіант № 37
Варіант № 38
Варіант № 39
Варіант № 40
Варіант № 41
Варіант № 42
Варіант № 43
Варіант № 44
Варіант № 45
Варіант № 46
Варіант № 47
Варіант № 48
Варіант № 49
Варіант № 50
Варіант № 51
Варіант № 52
Варіант № 53
Варіант № 54
Варіант № 55
Варіант № 56
Варіант № 57
Варіант № 58
Варіант № 59
Варіант № 60
Варіант № 61
Варіант № 62
Варіант № 63
Варіант № 64
Варіант № 65
Варіант № 66
Варіант № 67
Варіант № 68
Варіант № 69
Варіант № 70
Варіант № 71
Варіант № 72
Варіант № 73
Варіант № 74
Варіант № 75
Варіант № 76
Варіант № 77
Варіант № 78
Варіант № 79
Варіант № 80
Варіант № 81
Варіант № 82
Варіант № 83
Варіант № 84
Варіант № 85
Варіант № 86
Варіант № 87
Варіант № 88
Варіант № 89
Варіант № 90

У папці Текст N знаходяться Ваші завдання до розділу І: "Комплексна робота над текстовим документом". Ці завдання виконуються переважно засобами MS Word з використанням деяких додаткових програм і складаються з трьох підрозділів.

Завдання підрозділу І.1 знаходиться у підкаталозі Набір N. По наданому там тексту треба зробити наступне:

  • прочитати запропонований на окремих зображеннях текст;
  • набрати запропонований на окремих зображеннях текст на мові оригіналу, зберігаючи всі його елементи (форматування, нумерація сторінок, колонтитули і інше);
  • наявні малюнки з оригіналів зображення тексту, використовуючи необхідні інструменти, наприклад , зі стандартних програм ОС Windows, вирізати та поставити у відповідному місці в текст, який Ви наберете;
  • якщо сторінки мають кольоровий загальний фон (червоний, зелений, мають смуги на аркуші зверху, збоку і т.і.), то при наборі його відтворювати не треба (загальний фон робіть білий, як на цій сторінці);
  • наявні в тексті формули, таблиці обов'язково набирати, а не копіювати!;
  • зробити переклад набраного тексту на українську мову і набрати його другим окремим файлом;
  • по тематиці тексту, з яким Ви працювали, зробити окремим файлом резюме на 1,5 - 2 сторінки.

Завдання підрозділу І.2 це файл Набрати у MS Word наступний текст N.doc у підкаталозі Текст N. Воно перевіряє Ваше вміння працювати у MS Word з формулами та складним науковим текстом. Треба набрати, запропонований текст на мові оригіналу, зберігаючи всі його елементи та зберегти його окремим файлом.

Завдання підрозділу І.3 це файл Намалювати N.doc у підкаталозі Текст N. Воно перевіряє Ваше вміння працювати у MS Word з малюнками. Треба намалювати виключно засобами MS Word, запропоновані зображення, зберігаючи всі їх елементи( при необхідності зробити переклад фрагментів зображення на українську мову) та зберегти їх окремим файлом. Якщо поруч з малюнками є пояснення їх теж треба перекласти на українську мову. Малюнок повинен чітко відображатися, допускається для нього застосовувати як його основну (книжкову) так і альбомну орієнтацію сторінки. Допускається використання колекції малюнків самого MS Word.


Розділ ІІ: " Базові навички роботи у сучасних електронних таблицях ". Ці завдання виконується засобами табличного процесора MS Excel

Для початку скачати папку з архівом завдання для свого варіанту.

Варіант № 1
Варіант № 2
Варіант № 3
Варіант № 4
Варіант № 5
Варіант № 6
Варіант № 7
Варіант № 8
Варіант № 9
Варіант № 10
Варіант № 11
Варіант № 12
Варіант № 13
Варіант № 14
Варіант № 15
Варіант № 16
Варіант № 17
Варіант № 18
Варіант № 19
Варіант № 20
Варіант № 21
Варіант № 22
Варіант № 23
Варіант № 24
Варіант № 25
Варіант № 26
Варіант № 27
Варіант № 28
Варіант № 29
Варіант № 30
Варіант № 31
Варіант № 32
Варіант № 33
Варіант № 34
Варіант № 35
Варіант № 36
Варіант № 37
Варіант № 38
Варіант № 39
Варіант № 40
Варіант № 41
Варіант № 42
Варіант № 43
Варіант № 44
Варіант № 45
Варіант № 46
Варіант № 47
Варіант № 48
Варіант № 49
Варіант № 50
Варіант № 51
Варіант № 52
Варіант № 53
Варіант № 54
Варіант № 55
Варіант № 56
Варіант № 57
Варіант № 58
Варіант № 59
Варіант № 60
Варіант № 61
Варіант № 62
Варіант № 63
Варіант № 64
Варіант № 65
Варіант № 66
Варіант № 67
Варіант № 68
Варіант № 69
Варіант № 70
Варіант № 71
Варіант № 72
Варіант № 73
Варіант № 74
Варіант № 75
Варіант № 76
Варіант № 77
Варіант № 78
Варіант № 79
Варіант № 80
Варіант № 81
Варіант № 82
Варіант № 83
Варіант № 84
Варіант № 85
Варіант № 86
Варіант № 87
Варіант № 88
Варіант № 89
Варіант № 90

Завдання ІІ.1 та ІІ.2. Побудова графіків функцій.

В папці VariantN видкрити файл ВаріантN.docx (де N – номер Вашого варіанту).

Завдання ІІ.1. передбачає побудову графіків двовимірних функцій.
Завдання ІІ.2. передбачає побудову поверхонь.

При виконанні цих завдань зверніть увагу на наступне:
1. Для автоматизації розрахунків використовуйте абсолютні та відносні посилання.
2. Перевірте вірність введеної вами формули. Пам’ятайте про пріоритет математичних операцій.
3. Для кожного графіку необхідно створити підписи на осях абсцис, ординат та аплікат (за наявності).
4. По тематиці матеріалу з яким Ви працювали зробити у MS Word окремим файлом резюме на 1-2 сторінки.

Приклади виконання завдань можна скачати тут і тут.

Завдання ІІ.3. Створення форм документів

Для кожного файлу з розширенням .pdf з папки VariantN набрати відповідні форми документів в середовищі Excel.

При створенні форм документів необхідно звернути увагу:
1. Необхідно надати можливість введення даних до відповідних полів документу.
2. Кожен з документів повинен бути роздрукований, тому необхідно дотримуватись розміру сторінки А4.
3. Кожен окремий документ створювати на окремому листі робочої книги, або в окремому файлі.
4. По тематиці матеріалу з яким Ви працювали зробити у MS Word окремим файлом резюме на 0,5 - 1 сторінку.

При створенні звіту з практики кожен з листів робочих книг, створених в цьому завданні, а також файли-резюме повинні бути роздруковані.


Розділ ІІІ: " Деякі питання використання інформаційних ресурсів Internet при роботі за фахом".

Це завдання не носить такого формалізованого характеру, як завдання І та ІІ. При його виконанні студенту надається майже необмежена можливість для особистої творчості та вибору необхідного інструментарію.

Персональний сайт - це стартовий майданчик для Вашого подальшого творчого й професійного розвитку. Повірте з таким сайтом, Ваші роботи, публікації, звіти або презентації – обов'язково помітять і оцінять. Зробіть перший крок до успіху!

Нижче сформульовані лише деякі основні обов'язкові вимоги до сайту, який повинен зробити студент. Сенс багатьох з них буде зрозумілим лише при повному опрацюванні наданих матеріалів

Кожний розділ сайту повинен мати свою сторінку. Деякі можуть мати кілька сторінок.

1. Сторінка про себе (головна сторінка). Обов'язково фото власника сайту. Бажано фото університету, ННІ БМ (корпусу). 2.Про навчання - 1 - 3 стор., що подобається, що ні, чого не вистачає, що зайве. Портфоліо про студентське життя.
3. Про майбутню професію:
1 стор. - текстовий матеріал про професію.
1 стор. - наукові публікації Ваших викладачів (посилання).
1 стор. - інші публікації (посилання).
1 стор. - відео (посилання).
4.Про дозвілля й захоплення - 1 - 3 стор. з відповідним Портфоліо.
5. Про свою малу Батьківщину - 1 стор. з відповідним Портфоліо.
6.Резюме (сфера захоплень, текст резюме, контактні дані – електронна пошта, адреси, телефони). Де плануєте працювати, можливості підробітку влітку, після занять. Форма зворотного зв'язку. Ваша адреса в безкоштовному хмарному сервісі для спілкування (при наявності).

Усього Ви повинні створити не менш 10 сторінок (включаючи головну).

Обов'язкові посилання на головній сторінці: портал університету, сайт ННІ БМ, сайт кафедри.

Контакти: випускники вашої школи, випускники університету.

По матеріалам сайту, що Ви зробите треба окремим файлом у MS Word навести резюме на 1,5 - 2 сторінки.

Пояснення до розділу

У папках Заняття 1 - Заняття 10 зараз знаходяться, нажаль, лише самі необхідні матеріали до розділу ІІІ. Це основні матеріали курсу за вибором, який декілька років викладається студентам окремих ННІ нашого університету. Нажаль зараз ми не маємо технічної можливості викласти всі необхідні матеріали. До-речі їх загальний обсяг більше 5 ГБ. Справа в тому, що при викладанні курсу на кожному занятті передбачено повноцінне використання мультимедійних матеріалів.

Ми намагаємося довести відповідні матеріали до Вас протягом практики. Студенти, які хочуть, можуть, починаючи з другого тижня практики, забрати відповідний матеріал на свій носій інформації. Після попередньої домовленості, вони особисто можуть прийти за ним до приміщення кафедри кібернетики (вул. Алчевських 44, кім. 317).

Але і наведеного матеріалу повинно вистачити!!! Треба тільки пам'ятати, що його викладено у вигляді лабораторних робіт, матеріали яких треба вивчати, але виконувати їх не треба!

І останнє важливе зауваження: персональний сайт і сторінка в соцмережах, це все ж таки різні речі.

З повагою, к.т.н., доцент Чалий І.В.


Загальні вимоги до оформлення звітів по навчальній практиці „Інформатика та комп'ютерна техніка”.

Набір тексту завдань, всіх необхідних резюме та загального висновку по практиці виконується у редакторі Microsoft Word у форматі “doc“: шрифт - Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1; розміри абзаців – 1 см; полів - 2,0 см. з усіх боків.

Загальний висновок по практиці повинен відобразити особисті враження студента від роботи, що він виконав і може містити зауваження та пропозиції як по змісту та складності завдань так і по організаційних питаннях. Він повинен мстити не менше 2 сторінок. Необхідно навести список джерел, яки використовував студент при роботі, включаючи посилання на ресурси Internet.

Після оформлення усіх резюме та загального висновку по практиці, необхідно репрезентувати основні моменти всієї виконаної роботи у вигляді доповіді, оформленої у PowerPoint (не менше 30 слайдів).

Кожен зі студентів отримав друковане інформаційне повідомлення з вказаним номером варіанту. Якщо це повідомлення було загублене, або Ви не отримали його з будь-яких причин, зверніться до кафедри кібернетики за наведеним телефоном, електронною поштою або особисто.

Архив новостей