Поиск
Погода в Харькове
Главная » 2013 » Декабрь » 12 » Публікація підручника "Математичні моделі функціонування економіко-виробничих і технічних систем та методи їх дослідження"
11:58
Публікація підручника "Математичні моделі функціонування економіко-виробничих і технічних систем та методи їх дослідження"
Информатика. Основы визуального программирования: Учеб. пособие. Кащеев, Коваленко

У жовтні 2013 року співробітники кафедри кібернетики ХНТУСХ Мегель Ю.Є., Руденко А.П., Коваленко С.М., Данілко І.В. видали підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів "Математичні моделі функціонування економіко-виробничих і технічних систем та моделі їх дослідження".

Книга написана на основі курсів лекцій з методів оптимізації та прикладної математики, що читаються викладачами кафедри кібернетики ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

У навчальному посібнику викладається методика складання оптимізаційних моделей у прикладних задачах, загальні принципи лінійного, нелінійного і динамічного програмування.

Для засвоєння матеріалу досить володіння стандартними курсами математичного аналізу та лінійної алгебри. Посібник розрахований на студентів і аспірантів економічних спеціальностей, буде корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Мегель Ю.Є., Руденко А.П., Коваленко С.М., Данілко І.В.
Математичні моделі функціонування економіко-виробничих і технічних систем та моделі їх дослідження: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ю.Є. Мегель , А.П. Руденко., С. М. Коваленко, І.В. Данілко. – Харків: «Міськдрук». – 2013, 389 с.

З М І С Т

Передмова.
Розділ 1 Лінійні задачі оптимізації.
1.1 Загальні положення.
1.2 Приклади задач лінійного програмування.
1.3 Оптимізація плану використання технологічних машин і агрегатів для виконання заданих обсягів різних видів робіт.
1.4 Графічна інтерпретація задач лінійного програмування.
1.5 Розв’язування задачі лінійного програмування симплекс-методом.
1.6 Розв’язання задачі лінійного програмування методом штучного базису. 1.7 Модифікований симплекс-метод .
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 2 Транспортна задача.
2.1 Загальна характеристика класичної транспортної задачі і методів її розв’язування.
2.2 Методи знаходження базисного плану класичної закритої ТЗ
2.2.1 Алгоритм північно-західного кута
2.2.2 Алгоритм мінімального тарифу
2.2.3 Алгоритм апроксимації Фогеля
2.3 Приклади знаходження базисного плану класичної закритої транспортної задачі.
2.3.1 Пошук базисного плану методом північно-західного кута.
2.3.2 Пошук базисного плану методом мінімальних тарифів.
2.3.3 Пошук базисного плану методом Фогеля.
2.4 Знаходження базисного плану розширеної транспортної задачі.
2.5 Методи знаходження оптимального плану транспортної задачі.
2.5.1 Розподільчий метод (метод послідовних циклічних перестановок)
2.5.2 Метод потенціалів.
2.6 Знаходження оптимального плану класичної закритої транспортної задачі за допомогою електронної таблиці Excel
2.7 Знаходження оптимального плану транспортної задачі з перевалкою вантажів на проміжних пунктах і забороненими перевезеннями
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 3 Цілочислові і дискретні лінійні задачі оптимізації <
br> 3.1 Графічна інтерпретація цілочислової задачі
3.2 Загальна характеристика методів розв’язування цілочислових задач
3.3 Розв’язування цілочислової задачі методом Р.Гоморі
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 4 Спряжені (двоїсті) лінійні оптимізаційні задачі
4.1 Основні положення
4.2 Графічна інтерпретація спряжених задач
4.3 Знаходження оптимальних планів двоїстих задач симплексним методом
4.4 Двоїстий симплекс-метод розв’язування лінійної задачі оптимізації.
4.5 Економічний аналіз оптимального плану за допомогою теорії двоїстості.
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 5 Оптимізаційні задачі призначень.

5.1 Змістовне формулювання задачі призначень.
5.2 Розширена задача призначень.
5.3 Розв’язування задачі призначень симплекс-методом.
5.4 Угорський метод розв’язування задачі призначень.
5.5 Розв’язування задачі призначень методом потенціалів.
5.6 Застосуванні таблиці Excel для розв’язування задачі призначень.
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 6 Нелінійні оптимізаційні задачі
6.1 Загальні положення
6.2 Знаходження оптимального плану методом множників Лагранжа.
6.3 Управління запасами з одноразовим постачанням ресурсу.
6.4 Задачі з багаторазовим постачанням ресурсу
6.5 Управління запасами з врахуванням збитків від недостачі ресурсу.
6.6 Задачі управління запасами з урахуванням тривалості виконання кожного постачання і затримки початку постачань
6.7 Управління запасами при змінних умовах споживиння ресурсів.
6.8 Управління запасами при змінних умовах споживання ресурсу і незадоволеного попиту.
6.9 Визначення оптимальної кількості запасних частин
6.10 Моделювання електропостачання з метою мінімізації втрат потужності в електромережах
Контрольні запитання для самоперевірки
Розділ 7 Динамічне програмування оптимізаційних задач
7.1 Загальні положення
7.2 Приклади динамічного програмування оптимізаційних задач.
Контрольні запитання для самоперевірки
Список літератури

Просмотров: 1084 | Добавил: Admin
Архив новостей